I dag, tisdag, leder svenska utrikesdepartementet, företrätt av nya EU- och handelsministern Ann Linde (S), ett högnivåmöte om det kontroversiella transatlantiska handels- och investeringspartnerskapsavtalet TTIP, som är tänkt att sänka tullarna och minska byråkratin i handeln över Atlanten.

UD arrangerar detta dialogmöte ihop med LO och Svenskt Näringsliv. Under dagen kommer frågor som marknadstillträde, hållbarhet, rättigheter och protektionism att diskuteras.  Bland inbjudna deltagare finns, förutom några av förhandlingarnas nyckelpersoner, representanter från miljöorganisationer, näringslivet och fackliga organisationer.

Förutom svenska EU-ministern medverkar EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, USA:s handelsrepresentant ambassadör Michael Froman, chefsförhandlarna Ignaciao Garcia Bercero (EU) och Dan Mullaney (USA) samt LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och VD för Svenskt Näringsliv Carola Lemne.

– Dialogen blir ett unikt tillfälle att diskutera fördelar och utmaningar med TTIP. Ett tillfälle för olika grupper att komma till tals och lyfta just sina frågor. Transparens och öppenhet är och skall vara ledord när världens två största marknader förhandlar om ett frihandelsavtal. Stockholmsdialogen är ett konkret uttryck för just öppenhet och transparens i frihandelsförhandlingar, säger EU- och handelsminister Linde, som kommer hålla ett av huvudanförandena under dagen.

EU och USA har förhandlat om Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, sedan 2013. Nästa stora förhandlingsomgång, den 14:e i ordningen, genomförs i Bryssel i juli. Båda parter hyser förhoppningen att avtalet ska bli klart innan nuvarande presidenten Barack Obama lämnar över till sin efterträdare, något som sker i januari 2017.