Regeringen föreslår digital hantering av böter och strafförelägganden för att polisen ska få mer tid till att förebygga och bekämpa brott.

I framtiden ska man till exempel kunna signera fortkörningsböter med en digital funktion.

Regeringens förslag innebär bland annat att:

Det blir möjligt att godkänna exempelvis böter för fortkörning elektroniskt, till exempel med ett mobilt bank-id.

Domstolarna kommer att kunna skriva under digitalt vid domar i brottmål och tvistemål.

Kronofogdemyndigheten får ta emot digitala ansökningar om betalningsföreläggande och handräckning.

Genom digital hantering erbjuds medborgarna bättre service och snabbare och enklare kommunikation med myndigheterna. Förslaget öppnar även för stora effektiviseringar, inte minst hos Polismyndigheten som varje år hanterar ett mycket stort antal förelägganden i form av exempelvis fortkörningsböter. Effektiviseringen skapar utrymme för poliser i yttre tjänst att ägna mer tid åt sina huvuduppgifter att förebygga och bekämpa brott.

Det nya systemet för att godkänna ett föreläggande om ordningsbot digitalt kommer att byggas ut successivt av Polismyndigheten och avsikten är att det ska börja användas under senare delen av året.