Donationsfrekvensen har ökat det senaste året i Kalmar, Östergötland och Jönköping med så mycket som 56 procent jämfört med året före. Även södra regionen, med Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra Halland, rapporterar en ökning av donationsfrekvensen, där med 38 procent.

– Det här är såklart glädjande och resultatet av satsningar på organisation, utbildning och samverkan med ett aktivt donationsfrämjande arbete inom vården, säger Josefina Meyer, utredare på Socialstyrelsens nyinrättade Nationella Donationscentrum.

Enligt den årliga rapporten över organ- och vävnadsdonatorer i Sverige fortsätter antalet donatorer att öka. 2017 var det 188 avlidna personer som blev faktiska donatorer genom att ett eller flera organ togs tillvara och transplanterades. Det är det högsta antalet hittills.

Totalt i landet transplanterades 818 organ förra året, av dessa kom 690 från avlidna organdonatorer och resten från levande donatorer. Behovet av organ för transplantation är dock fortsatt stort. På väntelistan den 1 januari 2018 fanns ett behov av drygt 800 organ. Liksom tidigare år är behovet av njurar överlägset störst, därefter följer lever och hjärta.

Donationsviljan hos allmänheten är en förutsättning för att möjliggöra
organdonation och därmed transplantation till svårt sjuka patienter. Andelen personer som är positiva ökar bland patienter med känd inställning till donation. Av dessa var förra året 79 procent positivt inställda till att donera organ vilket är den högsta siffran som uppmätts sedan 2008.
Fakta om organ- och vävnadsdonationer

Nationellt Donationscentrum inrättades på Socialstyrelsen den 1 juni i år.

Centret ska bland annat ansvara för nationell samordning, ge kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, sprida kunskap till profession och allmänhet om donations- och transplantationsfrågor och underlätta för fler att göra sin vilja till donation känd.