Nu växlar regeringen upp kampanjen för att erövra en svensk plats i FN:s säkerhetsråd. På måndag håller utrikesminister Margot Wallström (S) två anföranden i Geneve, dels i FN:s råd för mänskliga rättigheter, dels i FN:s nedrustningskonferens.

Sverige tillhör inte ens de 47 röstberättigade länderna, utan har bara observatörsstatus i FN-rådet för mänskliga rättigheter. Men nu vill den svenska utrikesministern visa att den här regeringen, underförstått till skillnad från den föregående, är starkt engagerad i MR-frågorna. UD skriver i ett pressmeddelande:

– Sverige är inte medlem men deltar som observatör aktivt i rådets arbete genom förhandlingar, anföranden och som medförslagsställare.

Att Margot Wallström passar på att även tala i nedrustningskonferensen samma dag förklarar hon med att det handlar om att markera den vikt som regeringen fäster vid dessa två områden.

FN:s råd för mänskliga rättigheter inrättades 2006 och ersatte FN:s kommission för mänskliga rättigheter. På rådets agenda står bland annat MR-situationer i enskilda länder, till exempel Iran, och en rad tematiska frågor som dödsstraff, barns rättigheter, tortyr med mera.

Nedrustningskonferensen (CD) är inrättad av FN för att förhandla bindande internationella avtal om nedrustning och har bland annat förhandlat fram icke-spridningsavtalet för kärnvapen, konventionerna mot biologiska och kemiska vapen samt avtalet som förbjuder kärnvapenprov. CD behandlar också frågan om att förhindra kapprustning i yttre rymden.

I går publicerade utrikesdepartementet ett uttalande om de omfattande insatser Sverige gör i krigsområdena i Syrien och Irak. Också det är ett sätt att markera hur aktiv den svenska regeringens utrikespolitik är och hur den understödjer FN-aktioner. Det handlar säkert om att lyfta fram att allt inte bara kretsar kring den just nu inrikespolitiskt brännande och för regeringen plågsamma frågan om avtalet med Saudiarabien.

Utrikesminister Margot Wallström och Socialdemokraterna kommer under våren inleda en landsomfattande informations- och rådslagsturné kring utrikes- och säkerhetspolitik och på så sätt försöka ge den en starkare folklig förankring.