Antalet patienter som fått behandlingar för psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Dessutom har KBT-behandlingar via internet ökat kraftigt.

Sedan 2008 har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en överenskommelse med staten om att människor med måttlig till medelsvår psykisk ohälsa eller långvarig ospecifik smärta ska få tillgång till behandlingar och rehabilitering.

– De här diagnoserna är de vanligaste orsakerna till både kort och lång sjukfrånvaro. Genom överenskommelsen har fler patienter fått tillgång till behandling än tidigare, säger Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef på avdelningen vård och omsorg på SKL.
Antal behandlingar mot psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Då erbjöds drygt 26 000 patienter behandling. Förra året var motsvarande siffra 54 000, vilket innebär en fördubbling av antalet patienter som fick behandlingar mot psykisk ohälsa 2017. Utöver det har antalet KBT-behandlingar på internet ökat kraftigt sedan 2016, från drygt 200 till nästan 1700 patienter som fått behandling under 2017.

– Det är mycket positivt att tillgången till behandling har ökat. Tyvärr har också den psykiska ohälsan ökat, så behoven av den här sortens behandlingar är fortfarande stora, säger Helén Lundkvist Nymansson.