Sveriges Kommuner och Landsting gillar inte regeringens utredning som, om den genomförs, skulle göra det dyrare att anlita privata utförare.

Utredningen har sett över den rätt kommuner och landsting har till utebliven moms (mervärdesskatt) för att de anlitar externa utförare som inte har momsplikt inom vård, skola och omsorg.

För att det inte ska blir dyrare att anlita privata än att bedriva verksamheten själv har kommunsektorn rätt att få tillbaka den uteblivna momskompensationen för att anlita dessa. När detta system infördes fick kommunsektorn betala för systemet med sänkt statsbidrag.

Utredningen föreslår nu att rätten att kompenseras för utebliven moms ska minska från 6 till 5 procent av det belopp man köper externa utförare för.

– Kommunsektorn tillsammans med de externa utförare kommuner och landsting anlitar inom vård, skola och omsorg sammantaget kommer att gå miste om mer än en miljard om detta förslag genomförs och det är inte acceptabelt, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL säger nej till förslaget anser att nuvarande system och ersättningsnivåer ska ligga fast.

– Om förslaget ändå blir verklighet så förutsätter vi, eftersom ersättningssystemet vid införandet självfinansierades av kommunsektorn, att kommunerna får motsvarande kompensation genom en höjning av det generella statsbidraget, säger Lena Micko.