I Kalmar län, Värmland och Gävleborg är det inte dyrare att gå till en specialistläkare än till en distriktsläkare. Besöket kostar 200 kronor hos båda. Dyraste läkarbesöket hos en specialist betalar stockholmaren: 350 kronor.

Billigast distriktsläkaravgift betalar invånarna i Västra Götalandsregionen, 100 kronor – om man går till den distriktsläkare man är listad hos. Annars får västragötalänningen betala landets dyraste primärvårdsbesök, 300 kronor.

Näst billigast är Örebro-landstinget, 120 kronor, visar den sammanställning som gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Annars är det vanligaste att man betalar 150 kronor till primärvårdsdoktorn. Det gör man i elva landsting, medan det kostar 200 kronor i sju landsting.

Det är så gott som alltid billigare att besöka primärvården än att bli behandlad av en specialistläkare. Bara tre landsting har enhetlig avgift oavsett vilken läkare man besöker. Kalmar län införde den regeln nu vid årsskiftet.

Landstingen i Stockholm, Blekinge och Region Kronoberg höjde avgiften med 20 kr till 100 kr per vårddag i den slutna vården. Övriga landsting och regioner behåller avgifterna oförändrade inom dessa områden.

Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2015:

Landsting/Region    Primärvård/husläkare    Specialistläkare
Stockholm                  200                                         350
Uppsala                       150                                         300
Sörmland                    150                                         300
Östergötland              150                                         300
Jönköping                   150                                         300
Kronoberg                   150                                        300
Kalmar                        200                                        200
Blekinge                      150                                        300
Skåne                          160/200*                              300
Halland                      150                                         300
Västra Götaland       100/300*                               300
Värmland                  200                                        200
Örebro                       120                                        250
Västmanland            150                                         320
Dalarna                      150                                        300
Gävleborg                  200                                        200
Västernorrland        150                                          300
Jämtland                  150                                         250
Västerbotten            200                                         300
Norrbotten               200                                         300
Gotland                    200                                         300

* Vald vårdcentral/annan vårdcentral