Nu startar Skatteverket sin e-tjänst för fastighetstaxeringen för 138 000 hyreshus och bostadsrättsföreningar. I år kan fastighetsägare välja ett ombud för enbart fastighetstaxering, vilket kan underlätta för fastighetsägarna som nu kan göra bokföringen själva medan ombudet bara har taxeringen som sitt ansvar. Taxeringsvärdena för hyreshus beräknas öka med i genomsnitt 23 procent.

Majoriteten av alla fastighetsägare får en deklarationsblankett och ska deklarera. I deras fall har Skatteverket inte tillräckliga uppgifter i registret för att kunna ta fram ett färdigt förslag till nytt taxeringsvärde.

– Det viktigaste att tänka på som ägare till en hyreshusfastighet är att lämna uppgift om årshyra. Hjälp med att räkna fram sina hyresintäkter finns på skatteverket.se, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Deklarationen skickas ut på papper 24-27 september och den 1 november ska fastighetsdeklarationen vara hos Skatteverket. Redan den 10 september, öppnade e-tjänsten och den som har digitalt bank-id kan logga in och deklarera sitt hyreshus eller industrifastighet. Övriga fastigheter måste deklareras på papper.

– I e-tjänsten finns information om olika faktorer som påverkar taxeringsvärdet. Dessutom säger e-tjänsten till om någon uppgift saknas och risken för att lämna in en ofullständig deklaration försvinner, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Utifrån uppgifterna i deklarationen bestämmer Skatteverket ett taxeringsvärde som ska motsvara 75 procent av det genomsnittliga marknadsvärdet för ett hyreshus år 2017. I hyreshustaxeringen ingår bland annat hyreshusenheter för bostäder, lokaler, butiker, hotell, garage och bostadsrättshus.

Antal fastigheter som ska deklarera:

138 000 hyreshus

81 000 industrier

1 300 ägarlägenheter

2 000 täkter

5 000 elproduktionsenheter

75 000 specialenheter