Nu kan också de 481 000 personer som förra året sålde aktier eller andra värdepapper deklarera via Skatteverkets e-tjänst.

– Den som har sålt eller löst in värdepapper ska lämna bilaga K4 med sin deklaration. Bilagan finns i e-tjänsten och där är de flesta uppgifterna ifyllda. Det enda som behöver fyllas i är omkostnadsbeloppet, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Den som ska deklarera försäljning av aktier eller andra värdepapper får hjälp av e-tjänsten, där de flesta uppgifterna är ifyllda, samt med automatiska uträkningar och överföringar. Dessutom lämnas en kvittens på att deklarationen är inlämnad och det finns möjlighet att få pengar tillbaka före midsommar.

De som har ett investeringssparkonto behöver inte redovisa eventuella försäljningar som är gjorda där. I stället beräknas en schablonintäkt som är ifylld i deklarationen. I årets deklaration redovisas sådana schablonintäkter för 1,7 miljoner personer.