Regeringen vill förbjuda elefanter och sjölejon på cirkus, och ska utreda en obligatorisk märkning och registrering av katter. Den nya lagen träder i kraft den 1 april 2019.

– Det är tydligt att sjölejons och elefanters behov av naturligt beteende inte kan tillgodoses på cirkus och därför väljer nu regeringen att införa ett förbud. Den svenska cirkusbranschen har redan själva tagit initiativ till en utfasning av elefanter och sjölejon, därför kommer förbudet framförallt att påverka utländska cirkusar som turnerar i Sverige, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Märkning och registrering av katter kan underlätta för berörda myndigheter att skilja ägda katter från övergivna och förvildade katter. Därför ger regeringen chefsrådmannen Ulrika Geijer i uppdrag att utreda hur ett system med obligatorisk märkning och registrering av katter skulle kunna utformas och vilka konsekvenser det kan medföra.

– De övergivna och förvildade katterna är en jätteviktig djurskyddsfråga. I den nya lagen finns flera åtgärder för att komma till rätta med problemet. Jag vet att många gärna hade sett att vi hade beslutat om en obligatorisk märkning och registrering av katter men för att kunna göra det krävs mer kunskap, bland annat om hur en registrering förhåller sig till de nya personuppgiftsreglerna och EU:s nya förordning om dataskydd. Därför tillsätter vi nu den här utredningen, säger Sven-Erik Bucht.