FN:s klimatpanels rapport som nu presenterats handlar om vad det innebär att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad i stället för 2 grader, jämfört med preindustriella nivåer.
– En halv grad spelar stor roll för 100-tals miljoner människor som kan tvingas fly från klimatförändringarnas effekter, kommenterar EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP).

Enligt rapporten måste utsläppen minska med 45 % fram till 2030 (jämfört med 2010 års nivåer). Andelen förnybar energi måste öka till 85 % av den globala användningen fram till 2050 då världens nettoutsläpp av växthusgaser bör vara noll.

– Klimatförändringarna påverkar oss alla genom extremväder, artdöd och havsnivåhöjningar. Ingen kommer undan. Därför måste världens regeringar använda den här rapporten som underlag och öka takten på att minska utsläppen, säger Linnéa Engström.