Regeringen ska inrätta en folkrätts- och nedrustningsdelegation med uppgift att följa och analysera utvecklingen på det humanitärrättsliga området och på nedrustningsområdet.

Delegationen ska arbeta fram förslag till svenska ställningstaganden och initiativ i frågor som rör den humanitära rätten och nedrustning, inklusive där dessa överbryggar eller tangerar andra folkrättsliga områden såsom mänskliga rättigheter.

Utrikesministern Margot Wallström ska vara delegationens ordförande. Delegationen ska mötas två till tre gånger per år. Däremellan arbetsgrupper ska göra analyser och fungera som idékläckare.

Nästa steg blir att utse delegationens ledamöter, som ska vara experter i folkrätts- och nedrustningsfrågor från bland annat riksdagen, Regeringskansliet, myndigheter, det civila samhället och forskarvärlden.