102 av Sveriges 290 kommuner styrs nu av koalitioner över blockgränsen. Det är mer än en fördubbling jämfört med hur det var innan 2014 års val.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar hur det ser ut just nu i kommun- och landstingssverige. SKL påpekar att just blocköverskridande styren har varit vanligt förekommande. Men efter valet i höstas har denna typ av maktkonstellation fullkomligt exploderat.

När förra mandatperioden löpte ut leddes 40 kommuner av samarbeten mellan rödgröna och borgerliga partier. Styret skiftade i 110 kommuner. Nu är drygt en tredjedel, över 100, styrda av blocköverskridande koalitioner. Flertalet av dessa har S-märkta kommunstyrelseordföranden.

I landstingen har det framför allt blivit fler vänsterstyren, från nio till tolv medan alliansstyrena har minskat från nio till fem.