Finlands och Sveriges energiministrar uppmanar europaparlamentariker att rösta för goda villkor för hållbar bioenergi. Bioenergin står för två tredjedelar av all förnybar energi i EU.

– Sverige har under lång tid arbetat mycket aktivt i Bryssel för ett förslag som både garanterar att bioenergin är hållbar och kan fortsätta bidra till klimatmål, jobb och företagande. Jag är glad att Sverige och Finland kan göra gemensam sak, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Omröstningen är ett viktigt steg inför de avslutande förhandlingarna om förutsättningarna för hållbar bioenergi. Efter Europarlamentets omröstning väntar trepartsförhandlingar under 2018 mellan Europarlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen om de slutliga lagtexterna.