Ett förslag om kamerabevakning har lämnats över till justitie- och inrikesministern Morgan Johansson som innebär att det ska bli enklare att använda kamerabevakning i brottsbekämpningen.

Dagens tillståndsplikt, att söka tillstånd hos Datainspektionen, för kamerabevakning tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket.

En huvuduppgift har varit att göra en kartläggning av behovet av förenklade regler vid kamerabevakning i brottsbekämpningen. Kartläggningen visar att tillståndsplikten har negativa effekter för den brottsbekämpande verksamheten.

Samtidigt har behovet av kamerabevakning ökat, bland annat till följd av terrorhot och som en konsekvens av kriminalitet och otrygghet i utsatta områden. Utredningen konstaterar att det numera finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt, särskilt genom den nya dataskyddsregleringen.

Förslagen förväntas medföra positiva effekter för brottsbekämpningen.