Regeringen förenklar reglerna för att kunna betala ut offentliga stöd till driften av de icke-statliga flygplatserna.

De nya reglerna, som träder ikraft den 1 januari 2018, bygger på ett beslut som EU-kommissionen tog i våras och innebär att det blir möjligt för det offentliga att täcka förlusterna för alla flygplatser som har mindre än 200 000 passagerare om året.

– Det är av hög prioritet för regeringen att de icke-statliga flygplatserna ges stabila, enkla och förutsägbara förutsättningar att finansiera sin verksamhet. God tillgänglighet i hela landet främjar besöksnäringen som är en viktig del av svenskt näringsliv, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.