Regeringen föreslår att alla landsting i Sverige ska ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019.

Det regionala utvecklingsansvaret innefattar uppgifter inom bland annat regionalt tillväxtarbete och den regionala transportinfrastrukturen.

- Förslaget innebär en enhetlig och tydligare organisation för det regionala utvecklingsansvaret. Samtidigt stärks och tydliggörs den demokratiska förankringen för de här frågorna. Det är viktigt att regionerna själva ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.