Regeringen ska öppna ett handelssekreterarkontor i Riyadh, Saudiarabien. Under 2014 uppgick Sveriges export till Saudiarabien till cirka 11,2 miljarder SEK vilket innebär att Saudiarabien är en av Sveriges 20 största handelspartner.

Ett etablerat handelskontor ska bidra till att öka möjligheterna för svensk export till Saudiarabien och efterfrågan på konsulttjänster på den saudiska marknaden.

Det saudiska kungadömet är arabvärldens största ekonomi och Sveriges viktigaste exportmarknad i Mellanöstern. Under 2014 uppgick Sveriges export till Saudiarabien till cirka 11,2 miljarder SEK vilket innebär att Saudiarabien är en av Sveriges 20 största handelspartner. Affärsklimatet i Saudiarabien har förbättrats efter att landet blev medlem i WTO och därmed blivit mer tillgänglig för utländska investerare.

Under de närmaste 15 åren bedöms Saudiarabien ha ett behov av att investera i sin infrastruktur motsvarande cirka 1000 miljarder USD. Ett omfattande ekonomiskt reformprogram genomförs för att minska landets oljeberoende, stärka den privata sektorn och öka sysselsättningen. Stora investeringar görs för att möta behov och efterfrågan från den snabbt växande befolkningen. Idag finns det närmare 30 miljoner invånare i Saudiarabien varav mer än 50 procent är yngre än 25 år.

Ali Shakir har utnämnts till handelssekreterare i Saudiarabien. Ali Shakir har stor erfarenhet av saudisk företagskultur och har varit kontorschef på Business Swedens kontor i Riyadh. Shakir har tidigare varit handelssekreterare i Bagdad, Irak och har erfarenhet av regionen.