För den företagare som önskar bjuda sina kunder på middag och hoppas på att kunna göra avdrag för representation dras den möjligheten bort den 1 januari 2017.

Med regeringens förslag ska statens skatteintäkter öka med en miljard per år. Enklare förtäring får det göras avdrag för, medan det på momssidan får göras avdrag med 300 kronor per person och tillfälle.

Förslaget är tänkt att förenkla, samtidigt som momsen ska fungera ihop med EU-reglerna.