Antalet företagskonkurser minskade med 6 procent under 2016, jämfört med 2015. Antalet anställda som berördes av konkurser ökade under samma period med 6 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Tingsrätterna fattade under 2016 beslut om 6 335 konkurser, av vilka 6 019 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 118 avsåg privatpersoner och 218 gällde dödsbon. Antalet anställda som berördes av konkurser var 16 339 personer.

– Det betyder att antalet företagskonkurser minskade med 6 procent jämfört med 2015 och att antalet anställda som berördes av en konkurs ökade med 6 procent under samma period, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 350 stycken, vilket innebar en minskning med 8 procent. I byggindustrin ökade antalet konkurser med 2 procent till 1 069 och inom handeln minskade konkurserna med 13 procent till 1 332 företag. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 429 stycken, en minskning med 8 procent. Bland företag inom finans-, fastighets-, uthyrnings- och andra företagstjänster minskade konkurserna med 4 procent, vilket innebar att 1 268 företag i denna branschgrupp försattes i konkurs 2016.

– I Stockholms län ökade antalet företagskonkurser med 5 procent, till 2 103 stycken. I Västra Götalands län minskade konkurserna med 13 procent till 885, och i Skåne län försattes 828 företag i konkurs, en minskning med 17 procent, säger Lars Sundell.

Fördelat efter företagsform minskade antalet konkurser med 4 procent i aktiebolag och med 11 procent bland enskilda näringsidkare. I handelsbolag minskade konkurserna med 38 procent. Antalet konkurser i aktiebolag uppgick till 5 270 stycken, i handelsbolag till 219 och bland enskilda näringsidkare till 530 stycken.