Transportstyrelsen föreslår att nya bilar ska besiktigas första gången efter fyra år och sedan vartannat år. Något som Motormännen anser är att sänka Sveriges höga ambitionsnivå för trafiksäkerhet.

Motormännen anser att förslaget är anpassat till EU:s miniminivå, och att det ligger långt ifrån Sveriges ambitioner att vara i världsklass när det gäller trafiksäkerhet.

– Detta är ett märkligt förslag som äventyrar trafiksäkerheten på våra svenska vägar. Varje år besiktigas 3,7 miljoner bilar. Av dessa får en miljon så pass allvarliga anmärkningar att det krävs ombesiktning. Med färre kontroller får vi fler farliga bilar på våra vägar och det vill vi inte ha, säger Jon Stenbeck informationschef på Motormännen.

Totalt får de bilar som besiktas nära 3.2 miljoner anmärkningar varje år. Runt 700 000 besiktningsanmärkningar rör bromsar. Cirka 140 000 anmärkningar rör avgasutsläpp (CO2 halt, lambasond, katalysator etc) och 140 000 bilar har fel på avgassystemet rent generellt.

– Samtidigt som vi på många olika sätt strävar efter att minska bilens negativa miljöpåverkan kommer förslaget få motsatt effekt för miljön. De miljöfarliga utsläppen ökar. För höga koldioxidutsläpp är nämligen inget som den enskilda bilägaren har möjlighet att upptäcka på egen hand, säger Jon Stenbeck.