Det finns 355 500 hästar i Sverige, visar Jordbruksverkets hästundersökning som genomfördes 2016. 76 procent av hästarna finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden.

I genomsnitt finns 36 hästar per 1 000 invånare i Sverige. Som jämförelse finns 330 810 mjölkkor i Sverige i juni 2016.

De tre länen med flest hästar har också störst befolkningsmängd. En tredjedel av hästarna finns i Skåne och Västra Götaland. 18 300 av landets hästar finns på ridskolor. Stockholms län har flest hästar på ridskolor.

Totalt sett uppskattas det finnas 105 300 stall/lösdriftsanläggningar för hästar i Sverige.

– Behovet av statistik om hästar är stort i Sverige och siffrorna är hett efterfrågade av hästsektorn, säger Magnus Nordgren på Landsbygdsavdelningen.