När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS-centralen skickas ett larm ut till de registrerade sms-livräddare. SOS Alarm har nu tecknat avtal med Heartrunner Sweden om sms-livräddning. Med det nya avtalet kan 18 landsting och regioner aktivera tjänsten.

– När en människa drabbas av hjärtstopp är tidsfaktorn otroligt viktig. För varje minut som går utan att någon utför hjärt- och lungräddning eller kopplar upp en hjärtstartare, minskar risken för överlevnad med 10 procent. Tjänsten för sms-livräddning är därför ett oerhört viktigt komplement till utalarmeringen av ambulans och räddningstjänst. Den bidrar till att rädda liv och skapar därmed ett tryggare Sverige för alla, säger Andreas Norrby, tjänsteägare vid SOS Alarm.

Systemet lanserades i sin nuvarande form 2015 och finns över 23 000 registrerade livräddare i Stockholms län och Västra Götalandsregionen. Tjänsten bygger på frivilligt engagemang och hjälper till så att livsviktiga kunskaper och investeringar kommer till användning i samhället.

För att bli sms-livräddare krävs att man är över 18 år och har gått en kurs i hjärt- och lungräddning i närtid.

Under 2017 skickades 2 242 larm om misstänkta hjärtstopp till sms-livräddare och flera liv räddades tack vare deras frivilliga insatser.