Kustbevakningen i Stockholms län har plockat in fler rattfulla i år jämfört med samma period i fjol. En lastbilschaufför dömdes i februari till en månads fängelse efter att gripits med 1,5 promille alkohol i blodet.

Kustbevakningen ansvarar för att kontrollera lastsäkring och farligt gods på de lastbilstransporter som lämnar landet sjövägen. I samband med dessa kontroller görs även nykterhetskontroller på in- och utgående trafik.

Förra året rapporterades sammanlagt åtta fall av rattfylleri under januari och februari av Kustbevakningen i Stockholms län. I år har antalet ökat till 25 fall under motsvarande period.

Enligt Ulrica Carlson, enhetschef på Kustbevakningens brottsenhet, har ökningen delvis att göra med att Kustbevakningen gjort fler kontroller än motsvarande period ifjol.

– I år har vi kunnat satsa på en ökad närvaro i Stockholms hamnar med ett fördubblat antal nykterhetskontroller som resultat, säger Ulrica Carlson.

Under januari och februari gjordes 3127 sållningsprov i Stockholms län. Av dessa visade sig nästan en procent ha minst 0,2 promille alkohol i blodet.

– Det är en kraftig ökning jämfört med ifjol. Vi kan i dagsläget inte ange den exakta orsaken till ökningen, men vi ser allvarligt på situationen och tar den i beaktning när vi planerar vår verksamhet, säger Ulrica Carlson. Vi kommer även ta en fördjupad dialog med våra samverkande myndigheter Polisen och Tullverket som också bedriver kontroll i hamnarna.

960 000 kontroller av nykterhet utfördes förra året, mot år 2009 då 2,9 miljoner utandningsprov genomfördes. Nu reagerar Sveriges Åkeriföretag och Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, på situationen.

- Det finns ingen historisk data som tyder på att fylleri bakom ratten minskar. Däremot minskar antalet som åker fast, i takt med att trafikpolis och Kustbevakning inte kunnat upprätthålla en hög andel kontroller. Det innebär att fina siffror där få åkt fast, har en mörk baksida, säger Göran Sydhage, vd hos MHF. En oundviklig följd av ett minskat antal utandningsprov är också att antalet återkallade körkort minskar. Det innebär att fler potentiellt farliga förare är kvar ute på våra vägar.