Kriminalvården ska fortsätta utveckla arbetet med att förebygga radikalisering och arbetet mot våldsbejakande extremism, enligt ett regeringsbeslut.

Antalet redan radikaliserade individer som skrivs in hos Kriminalvården ökar. Därför har regeringen redan tidigare gett myndigheten uppdrag att utveckla sitt arbete på området. Nu skjuter regeringen dessutom till extra resurser till Kriminalvården och utökar myndighetens befintliga regeringsuppdrag.

Inom ramen för det breddade regeringsuppdraget ska Kriminalvården utveckla beredskap för att kunna arbeta med så kallade återvändare, det vill säga individer som har kommit hem från konfliktzoner.

Kriminalvården ska också utveckla sin kunskap om vilka olika kopplingar som eventuellt finns mellan våldsbejakande extremism och till exempel organiserad brottslighet. En annan nyhet är att regeringen vill att Kriminalvården tar initiativ till ett utökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte med de nordiska länderna.