Bredare rekrytering till yrkeskurser på komvux, lättare för personer med äldre och brokig utbildningsbakgrund att få en högskoleförberedande examen, samt särvux som en integrerad del i vuxenutbildningen.

Det är några av de förslag som Komvuxutredningen lämnat till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

– Förslagen lägger en grund till ett komvux där vuxenutbildningen samlas i en gemensam organisation och blir en naturligare del av individens livslånga lärande, men även ett mer effektivt verktyg för arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik och näringspolitik, säger Roger Mörtvik, utredare.

– Med förslagen kommer komvux inte enbart inriktas mot dem som behöver en andra chans på grund av kort skolgång eller skolmisslyckanden, utan även i högre grad vara tillgängligt för dem som behöver en annan chans, till exempel för att yrkesväxla. Ett komvux för fler och under fler situationer i livet.

Komvuxutredningen har haft ett brett uppdrag, bland annat att analysera och lämna förslag kring reglerna för urval till komvux på gymnasial nivå, en förenklad betygsskala inom delar av komvux och särvux, en mer flexibel högskoleförberedande examen, om särvux bör upphöra som egen skolform och bli en del av komvux, samt om betygsrätt ska vara ett villkor för vuxenutbildning på entreprenad. Uppdraget har även inbegripit att följa och analysera samverkan inom regionalt yrkesvux, samt analysera och bedöma om det finns yrkesutbildningar inom komvux och särvux som bör vara riksrekryterande.