Regeringen vill öka den statliga närvaron i Västernorrland,och har därför tillsatt en utredning.

Utredningen ska se över möjligheten att samla och flytta uppgifter från myndigheter i Stockholms län till gemensamma kontorslösningar i Härnösand. Satsningen skulle innebära runt 50 nya statliga tjänster i kommunen. Regeringen utser Ingegerd Palmér till särskild utredare.

- Regeringen menar allvar med att hela landet ska leva. Därför gör vi nu en satsning på Västernorrland och Härnösand. Det här uppdraget är ett komplement till de beslut om omlokaliseringar, utökningar av verksamhet och lokalisering av nya myndigheter som regeringen tidigare beslutat om, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Regeringen bedömer att ytterligare insatser behövs i Norrlandslänen, där Västernorrlands län är det län där statliga jobb minskat mest 2008–2014. Härnösand har högre arbetslöshet än genomsnittet i landet, högre medelålder än rikssnittet och en låg befolkningsökning, varför insatsen ska riktas dit. Utredningen kommer att se över vilka uppgifter och verksamheter det kan beröra, men det rör sig om delar av myndigheters verksamhet och inte om flytt av hela myndigheter.