För få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux, visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Två tredjedelar av kommunerna svarar att för få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar. Det är särskilt påtagligt inom vissa yrkesområden, som restaurang och livsmedel samt hotell och turism.

– Det är skillnad på att erbjuda ett brett utbud och att genomföra utbildningarna. För att få fler vuxna att vilja söka yrkesutbildningar ser vi bland annat att det behövs mer samverkan med företag och branscher, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Resultaten pekar också på att kravet på medfinansiering av lika många platser som kommunerna får statsbidrag för är ett stort problem. Sex av tio huvudsökande kommuner anger att kravet i stor eller ganska stor utsträckning begränsar hur många platser de erbjuder inom regionalt yrkesvux.

– SKL har tidigare framfört att medfinansieringskravet behöver sänkas. Det är ett problem redan idag och riskerar att bli ett än större problem i ett sämre konjunkturläge, säger Per-Arne Andersson.