Regeringen vill stärka jämställdheten och förbättra situationen för stjärnfamiljer genom att låta fler ta ut föräldrapenning för barnet.

I en proposition till riksdagen föreslås att en förälders sambo ska likställas med en förälder utan krav på att föräldern och sambon ska ha varit gifta med varandra eller ha barn tillsammans. Dessutom föreslås att föräldrapenningdagarna på grundnivå ska reserveras.

Stjärnfamilj är ett begrepp för alla typer av familjer, oavsett om det är en konstellation av regnbågs-, enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, adoptiv- eller donationsfamilj. Familjen behöver således inte utgå från biologiska förutsättningar.