16 av de 19 kontrollerade varuimportörer brister i kemikaliekontrollen. Den vanligaste bristen som upptäcktes var förbjudna halter av bly i elektronik.

– Det är företagens ansvar att se till att deras produkter är säkra att använda. De flesta av de inspekterade företagen har förbättrat sitt kemikaliearbete, men fortfarande är det många varor som innehåller farliga ämnen, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionens kontroller av tidigare anmälda företag genomfördes under 2017. I tillsynsprojektet kontrollerades 261 varor, bland annat hemelektronik, leksaker och sportartiklar. I 61 av de granskade varorna upptäcktes minst ett farligt ämne över gränsvärdet i lagstiftningen. Det innebär att nästan en fjärdedel, 23 procent, av varorna innehöll förbjudna kemikalier. Efter inspektionerna har Kemikalieinspektionen anmält 16 av de 19 granskade företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott.

Den vanligaste upptäcktes  var att elektriska och elektroniska varor innehöll bly i lödningar.

– Det finns ingen stor risk med att använda de enskilda produkterna, men det är viktigt att minska den totala mängden av farliga ämnen som människor och miljön utsätts för, säger Camilla Westlund.

Kemikalieinspektionen konstaterar att de flesta av företagen har förbättrat sina rutiner för att förhindra att farliga ämnen finns i många av varorna.

– Det är viktigt att företag som importerar exempelvis elektronik och varor av mjuk plast följer lagstiftningen och ställer tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer. På det sättet kan företagen bidra till en giftfri vardag och en giftfri miljö, säger Camilla Westlund.