Sverige och Finland undertecknade på måndagen ett samförståndsavtal för ytterligare fördjupning av försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete. Det skedde under en ceremoni i Åbo där de båda ländernas försvarsministrar Peter Hultqvist och Jussi Niinistö skrev på ett Memorandum of Understanding.

I samförståndsavtalet preciseras ett antal områden där samarbetet ska utvecklas. Det gäller bland annat försvars- och säkerhetspolitisk dialog, övning, träning och utbildning samt övervakning och hävdande av territoriell integritet. Vidare nämns tillträde till varandras territorium för parternas militära förband, värdlandsstöd, samt åtgärder för att skapa förutsättningar för gemensamt militärt agerande inklusive operativ och taktisk planering och interoperabilitet.

Samförståndsavtalet är ett övergripande politiskt ramverk som tydliggör ambitionen och målsättningen med försvarssamarbetet.

– Syftet med samförståndsavtalet är att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och långsiktighet i försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Det ger tydligare gemensam politisk inriktning för samarbetet, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Målet med försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen. Samarbetet har fördjupats i flera steg under de senaste åren.