Den nuvarande regeringen fortsätter den förra regeringens satsningar mot narkotika i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tolv miljoner kronor skjuter regeringen till i det samarbetsprojekt som kallas Trestad2.

2010 startade ett samarbete mellan de tre storstäderna och alliansregeringen i syfte att utveckla såväl det drogförebyggande arbetet som behandlingsinsatser med fokus på unga.

Trestad2 blev från 2012 en fortsättning på projektet, som bestämdes skulle pågå tre år, till och med 2014. Regeringen sköt till tolv miljoner kronor per år, samma summa som alltså den nuvarande regeringen beslutat anslå för att projektet ska kunna fortsätta i ytterligare ett år.

– I storstäderna finns flest personer med problembeteenden och tillgången till narkotika är förhållandevis stor. Därför gör regeringen denna satsning, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister.

De tolv miljoner kronor som nu avsätts syftar bland annat till att vidareutveckla och kvalitetssäkra städernas förebyggande och rehabiliterande arbete. Projektet ska också stödja tobaksförebyggande arbete som en metod att även förebygga rökning av cannabis.