Personer som blir sjuka av att äta kyckling fortsätter. Kycklingföretagens åtgärder har hittills inte gett tillräcklig effekt.

Sedan sensommaren 2016 har Sverige haft en kraftig ökning av antalet fall av campylobacter, där den främsta orsaken har varit svenskproducerad färsk kyckling.

Det som krävs för att antalet sjukdomsfall ska minska är fler åtgärder inom kycklingproduktionen.

– Vi vet av erfarenheter från andra länder att bara information om hur rå kyckling ska hanteras i köket har begränsad effekt, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

I februari meddelade en stor kycklingproducent att ett fel i en tvättanläggning vid ett slakteri var hittat och åtgärdat.

Men Folkhälsomyndighetens statistik över antalet personer som insjuknar efter att ha smittats i Sverige visar på nivåer som ligger fortsatt över de normala, vilket tyder på att det inte enbart var tvättanläggningen som orsakade utbrottet.

Folkhälsomyndigheten arbetar för att hitta de närmare orsakerna till den kraftiga ökningen av campylobacterinfektion och för att förebygga risken att människor drabbas.