På årsbasis har de svenska småhuspriserna stigit med närmare tio procent enligt Statistiska centralbyråns, SCB, småhusbarometer. Villapriserna gick upp med fyra procent under den senaste tremånadersperioden maj – juli 2017, jämfört med den föregående perioden februari – april 2017.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 19 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå var 10 procent, vilket redovisas i Västernorrlands län.

Endast ett län redovisade sjunkande priser, Örebro län med 4 procent. I storstadsregionerna Storstockholm, Stormalmö och Storgöteborg steg priserna mellan 3 och 5 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå redovisas i Östergötlands län med 14 procent.

Den lägsta prisuppgången återfinns i Örebro län med 3 procent. I storstadsregionerna steg priserna mellan 6 och 12 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var 2,96 miljoner kronor under perioden maj – juli 2017.