Det råder fullt krig mellan Sveriges kommuner- och landstings, SKL, högsta ledning och förbundets egen tidning Dagens Samhälle. SKL:s ordförande Lena Micko (S) har lagt fram förslag om ändrade ägardirektiv för tidningen. Tidningens chefredaktör Mats Edman protesterar. Han riskerar att få sparken.

Det var under den borgerliga SKL-majoritetens tid som Mats Edman anställdes. Han profilerade tidningen på olika, ibland kontroversiella, sätt. Att han öppet pläderade för att det är bra med vinster i välfärden blev efter hand ett rött skynke för den S-ledda oppositionen.

Den S-märkte förre SKL-ordföranden Ilmar Reepalu har i Dagens Arena uttryckt att förhållandet mellan Mats Edman och tidningens styrelse ”sedan länge varit konfliktfyllt”.

”Vi har ju hela tiden haft en diskussion och en dialog med Mats Edman hur man ska kunna göra tydligt vad som är SKLs linje och vad som är hans personliga uppfattning i krönikor och liknande delar”, säger Ilmar Reepalu till Dagens Arena.

Nu tycker den nuvarande SKL-basen Lena Micko att ägardirektivets formulering om att ”publicistiskt obunden och självständig ställning” bör strykas. Avsikten är att styra in tidningen till att bli mer tydligt lojal med den linje som ägaren, alltså SKL-styrelsen, företräder.

Men tidningens ledning med Mats Edman i spetsen vill inte alls acceptera denna insnävning av den journalistiska friheten och har skickat ett protestmejl till SKL-ledningen där det står att nya ägardirektivet ”allvarligt kommer att skada Dagens Samhälles verksamhet” och att förslaget är ”en katastrof” samt att ”det nya ägardirektivet leder till att Dagens Samhälle förlorar sin breda trovärdighet, vilket gör att förutsättningarna för journalistiken, prenumerationsförsäljningen och annonseringen därmed undermineras”.

I kläm mellan högsta SKL-ledningen och tidningsledningen hamnar tidningens styrelse, som leds av Julia Branting, tidigare politisk sekreterare åt Ilmar Reepalu när denne ledde Malmö stad och var ordförande i SKL. Hon vill inte kommentera konflikten offentligt med hänvisning till att det som avhandlas i styrelsen ska stanna där.

En annan ledamot av tidningsstyrelsen är SKL:s högste cheftjänsteman, Håkan Sörman. Han framför att det ännu inte har fattats några beslut om hur ägardirektiven ska se ut. Till Dagens Opinion säger Håkan Sörman att tidningens oberoende inte står på spel.

På senare tid har Dagens Samhälles redaktion skakats av konflikt mellan chefredaktören Mats Edman och flera av journalisterna, av vilka några lämnat tidningen.