Om elva år kommer det att finnas fyra parallella järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala. Det i sin tur genererar mellan 50.000 och 100.000 nya bostäder. Beskedet om denna storsatsning på utbyggd järnvägstrafik kommer från regeringen.

Det är i den kommande planen för transportinfrastruktur som förslaget läggs fram av regeringen. Enligt Dagens Nyheter säger statsminister Stefan Löfven (S) att det här är mycket behövligt för alla arbetspendlare som reser här i dag och som kommer att resa här i framtiden och vice statsminister Isabella Lövin (MP) framhåller att detta är en ”samhällsekonomiskt väldigt lönsam investering”.

– Näringslivet välkomnar satsningen på fyrspår mellan Uppsala och Arlanda. Det ökar intresset för företagsetableringar och innebär ett av Sveriges största långsiktiga bostadsbyggnadsprojekt i regionen. För huvudstadsregionens fortsatta utveckling som Sveriges tillväxtmotor är det bråttom att kraftigt förbättra kommunikationerna via järnväg och väg på sträckan Stockholm-Arlanda-Uppsala, säger Göran Brocknäs, regionchef Handelskammaren i Uppsala län.

Utbyggnaden av spårkapaciteten mellan Arlanda och Uppsala beräknas komma i gång 2024 och vara klart fem år senare, 2029.