Göteborgs hamn kan bli hela Nordens transportnav, anser Nordisk rådets näringsutskott, som vill att de nordiska länderna ska öka samarbetet i transportsektorn. Men de ansvariga ministrarna vill inte ens träffa rådets parlamentariker. I fjol nobbade ministrarna inbjudan till rundabordssamtal. De får dock en ny chans i maj.

– Vi tycker att man måste se på hela transportsektorn i Norden, allt ifrån elbilar till elfärjor, och att det är en uppgift som de nordiska länderna måste samarbeta om, säger ordföranden för Nordiska rådets näringsutskott, den svenske S-riksdagsledamoten Pyry Niemi.

Nordiska rådets näringsutskott har länge uppmanat de nordiska ländernas transportministrar att inleda en dialog om att skapa större samband mellan transportnät över gränserna. Inte minst frågan om en ökad satsning på el i transportsektorn är pressande, anser utskottet.

Därför bjöd Nordiska rådet in transportministrarna till ett rundabordssamtal 2014. Men ministrarna ville inte träffa näringsutskottet. Så nu gör rådet ett nytt försök, i förhoppning om att transportministrarna  den här gången tackar ja till inbjudan till att delta i en rundabordskonferens i maj ihop med näringsutskottets ledamöter. Syftet är att främja dialogen över landsgränserna.

Höghastighetståg från Oslo till Köpenhamn, elektriska färjor och fler elbilar finns med på näringsutskottets önskelista.

– Vi har tidigare slagit ett slag för den så kallade 8-miljonersstaden, med höghastighetståg som förbinder Oslo, Göteborg och Köpenhamn, säger näringsutskottets ordförande Pyry Niemi.

Utskottet anser också att de nordiska länderna ska bortse från nationsgränserna och i betydligt högre grad bygga ut gemensamma faciliteter, exempelvis i Göteborgs hamn.

– Jag tycker att Göteborgs hamn lätt skulle kunna fungera som ett samnordiskt transportnav. Där kan man satsa på att bygga ut hållbara transporter för alla de nordiska länderna, säger näringsutskottets föredragande för transport, Gunvor Eldegaard, ledamot för Arbeiderpartiet i norska stortinget.

– Samma sak gäller tågnätet. Det är ju ingen vits med att bygga ut nätet till gränsen om man inte bygger vidare på den andra sidan, fortsätter hon.

I en tid då klimatfrågan på allvar är på väg tillbaka på dagordningen spelar transportsektorn dessutom en stor roll som källa till upp till 25 procent av alla växthusgasutsläpp.

– Vi måste stärka transporterna via elektrifierade tåg och få bort dem från landsvägarna, det är bästa sättet att gå mot mindre utsläpp, avslutar Eldegaard.

Nordiska rådets näringsutskott träffade den svenska transportministern Anna Johansson på Nordiska rådets toppmöte i Stockholm i oktober 2014, dock utan att komma vidare i frågan.

Men nu har Nordiska rådet på sitt januarimöte på Åland beslutat att ge de nordiska transportministrar en ny chans till rundabordssamtal.