Som väntat beslutade regeringen att rädda Ojnareskogen på Gotland och stoppa den planerade kalkbrytningen i området. Men som plåster på såren och med omsorg om den gotländska sysselsättningen skjuter regeringen till 100 miljoner kronor i ett näringslivspaket för framtida industriell utveckling.

Ojnare blir ett av flera nya naturskyddsområden, något som miljö- och klimatminister Åsa Romson berättade när hon på måndagen besökte Gotland för att meddela regeringens beslut:

– Området kring Bästeträsk är ett världsunikt och omistligt naturområde. Dagens beslut visar att regeringen tar skyddet av Sveriges natur på stort allvar.

Regeringen föreslår följande nya områden på Gotland att ingå i Natura 2000-nätverket: Bruten, Stenstugu skog, Jusarve skog, Hajdhagen, Sajgs, Sigfride, Suderbys hällar, Kyllahajdar, Ormhällar-Bromyr, Pärkhagen, Stora Vikers, Stadshagen, Slättflis, Törrvesklint och Jungfrun.

Områden som föreslås utökas: Bungenäs, Asunden, Herrgårdsklint, Fide prästänge, Hässle klint, Bojsvätar, Storsund, Uppstaig, Danbo och Bästeträsk (inklusive området vid Ojnare).

Åsa Romson berättade också om den kompensation Gotland kan räkna med i och med att beslutet innebär uteblivna arbetstillfällen:

– Regeringen anser att det är viktigt att Gotland fortsatt har en livskraftig industri och näringsliv. Därför kommer vi tillsammans med regionen att ta fram ett näringslivspaket som särskilt fokuserar på framtida industriell utveckling.

För att utforma näringslivspaktetet kommer Peter Larsson, idag samhällsvetenskaplig chef på Sveriges ingenjörer, att utses till statlig kontaktperson av regeringen. Utformandet kommer att ske i samverkan med regionen, näringslivet och fackliga organisationer på Gotland. Paketet kommer att uppgå till 100 miljoner kronor.

Ordföranden i förbundet Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, professor Ulf Bjereld, välkomnar beslutet, som han anser vara ett styrkebevis för den rödgröna regeringen:

– Processen om Ojnareskogen, med protester och utredningar, har varit lång och bitvis plågsam för de inblandade. Efter en lång behandling i olika instanser har den nu kommit till ett bra avslut. Att regeringen i denna symboltunga fråga enats kring balansen mellan miljö- och näringslivshänsyn är i sig ett positivt besked.

Också ordföranden i Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, Johanna Sandahl, gläds:

– Regeringen har idag fattat ett för miljön föredömligt beslut. Ojnareskogen är unik, omistlig och utan motsvarighet och jag är oerhört glad över att den nu får ett skydd. Jag vill tacka regeringen för att den visar att Sverige är ett land där vi prioriterar rent vatten och en långsiktigt hållbar utveckling.

Fackförbundet IF Metall är mer tveksamt till beslutet och talar om att 400 jobb hotas på Gotland och på fastlandet, men att det på sikt kan komma att röra sig om 3.000 tappade sysselsättningstillfällen.