Mat som är klimatsmart och hälsosamt ska smaka gott, anser den statliga innovationsmyndigheten Vinnova som ska finansiera ett livsmedelsprojekt. Myndigheten har en jury som ska bedöma smaken, och gourmetkrögaren Tareq Taylor är en av experterna.

Köttkonsumtionen ökar snabbt i många länder och animalieproduktionen står för nästan en femtedel av världens utsläpp av klimatgaser. En utveckling som inte är hållbar, anser Vinnova.

Vinnova vill få fram klimatsmarta proteiner. Det kan handla om mat från både växt- och djurriket som produceras på ett hållbart sätt.

- Syftet med satsningen är också att öka den svenska livsmedelsbranschens konkurrenskraft genom att de nya produkterna baseras på råvaror som kan produceras kostnadseffektivt i Sverige , säger Sebastian Axelsson, ansvarig för satsningen på Vinnova.

I ett första steg ger Vinnova finansiering för att utveckla ätbara prototyper. De projekt som utvecklat prototyper ska delta i ett smakprovningsevent i slutet av året, där gourmetkrögaren Tareq Taylor, känd bland annat som gästkock i tv-programmet Historieätarna, ingår i panelen.

De vinnande projekten får söka en följdinvestering på upp till två miljoner för att utveckla prototypen vidare mot en färdig produkt.