Regeringen har beslutat om inre gränskontroll i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 november 2018.

Regeringen bedömer att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister och andra brottslingar att resa in i Schengenområdet – gör att vi måste ha kvar våra egna inre gränskontroller, skriver regeringen.