En kommun har rätt att erbjuda gratis surf-zoner. Men dessa skattefinansierade wifi får inte byggas ut så att de påverkar marknaden, enligt Konkurrensverket.

Konkurrensverket inledde en utredning när Helsingborg öppnade ett tiotal kommunalt finansierade zoner utomhus för mobilt surf. Omfattningen av tjänsten är inte så stor att Helsingborg överträtt konkurrensreglerna. Därför har ärendet avskrivits.

Konkurrenslagen hindrar inte en kommun att erbjuda surf-zoner i begränsad omfattning, som en service för medborgare och besökare. Men det är inte tillåtet att bjuda på skattefinansierad surf på ett sådant sätt att det stör marknaden för privata aktörer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket kommer att fortsätta att hålla ett öga på att de surf-zoner som erbjuds inte påverkar konkrrensen.

– Konkurrensverkets beslut innebär inte att det är fritt fram för kommuner att erbjuda skattefinansierad fri surf. Vårt beslut om Helsingborgs kommun kan komma att omprövas om verksamheten får en betydande marknadspåverkan, till exempel genom utbyggnad till fler och större zoner eller ökade trafikmängder, säger Dan Sjöblom.