Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har tillsatt en intern arbetsgrupp för att göra en översyn av grundskyddet för ålderspension. Utredningen ska pågå under ett år.

- Det har inte gjorts en helhetsöversyn av grundskyddet sedan det nya pensionssystemet infördes för snart 20 år sedan. Det är helt enkelt någonting som måste göras för att se hur vi på bästa sätt kan göra förbättringar för de pensionärer som har det tuffast, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Översynen ska titta på garantipensionen, bostadstillägget, äldreförsörjningsstödet och änkepensionen.

Under ett och ett halvt år har pensionsgruppen, som består av ledamöter för de sex partierna som står bakom pensionssystemet, arbetat med ett projekt kring jämställda pensioner. Översynen av grundskyddet är en del av den handlingsplan för mer jämställda pensioner som pensionsgruppen enades om i december.

Majoriteten av de som tar del av grundskyddet är kvinnor och kvinnliga pensionärer tillhör de som har det allra svårast ekonomiskt. Översynen syftar till att komma med förslag om hur grundskyddet ska vara utformat i framtiden.

Grundskyddsutredningen ska samarbeta med Pensionsmyndigheten och med pensionärsorganisationerna.