Över hälften av alla kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid, enligt en ny rapport från LO.

Rapporten visar att det är de mest osäkra formerna av tidsbegränsade anställningar som ökat mest på bekostnad av den mer förutsägbara vikariatsanställningen. 1990 var 42 000 behovs- och timanställda. 2016 hade 262 000 personer en sådan typ av anställning.

I rapporten redovisas det också hur det ser ut när det gäller deltids- och heltidsarbete. Deltidsanställningar är betydligt vanligare bland arbetare än bland tjänstemän. Allra vanligast är det bland arbetarkvinnor där mer än hälften har en deltidsanställning.

- Tyvärr så är det sällan ett fritt val att jobba deltid. Antingen så erbjuder inte arbetsgivarna heltid eller så har man ett så tungt jobb så man inte orkar jobba heltid, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.