Den som får vikariat eller projektanställning i kommun och landsting har 50 procents chans att få fast jobb inom tre år. Men flyktingsituationen gör att de tidsbegränsade anställningarna i till exempel socialtjänsten och skolan kommer att öka framöver.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, lyfter fram de goda utsikterna att få fast anställning genom att peka på en studie som säger att endast fyra procent har en tidsbegränsad anställning efter tre år.

– Att varannan person som börjar på ett vikariat tillsvidareanställs visar att ett tillfälligt uppdrag både kan vara ett första steg till fast jobb och ett bra sätt för till exempel unga att pröva på ett yrke, säger Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Tidsbegränsade anställningar är absolut vanligast bland unga och äldre. Av de medarbetare som är mellan 27 och 64 år är nästan nio av tio tillsvidareanställda.

– Kontinuitet och långsiktighet är viktigt, både för verksamheten och de anställda. Självklart är målet att medarbetare som önskar ska kunna få en tillsvidareanställning. Det är därför bra att det är den absolut vanligaste anställningsformen, och att det är så få medarbetare som fortsätter jobba som vikarier år efter år, säger Agneta Jöhnk.

Andelen anställda med månadslön och tidsbegränsad anställning ökade något under åren 2009-2014 – från sju till nio procent. Timavlönade ökade under samma period från tio till tolv procent. Många timavlönade jobbar dock få timmar och har kanske arbetet vid sidan av studier eller andra jobb.

Många kommuner har heltidsfrågan och frågan om att minska de tidsbegränsade anställningarna högt på agendan. Att heltidsarbetet ökar i kommuner och landsting kan på sikt minska behovet av timanställda.

– Men det som verkligen skulle göra skillnad är en mer jämställd arbetsmarknad där till exempel uttaget av föräldraledighet skulle bli mer jämställt. Då skulle behovet av vikarier minska i kommuner och landsting, säger Agneta Jöhnk.

Det senaste årets stora flyktingmottagande har ökat arbetsbelastningen och behovet av tillfälliga anställningar i många välfärdsverksamheter. Det finns mycket som talar för att de tidsbegränsade anställningarna i till exempel socialtjänsten och skolan kommer att öka framöver.