Drygt hälften av alla lägenheter som började byggas i flerbostadshus under 2017 var hyresrätter. Byggandet ökade med åtta procent. Totalt 64.000 nya lägenheter påbörjades.

I flerbostadshus påbörjades cirka 50.750 lägenheter under året vilket är nio procent fler än under 2016. Av dessa nya lägenheter är 51 procent hyresrätter.

I småhus påbörjades 13.250 lägenheter vilket är ungefär lika många som under 2016.

SCB har räknat upp siffrorna för 2017 med fyra procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året.