Skolverket ska föreslå en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet på gymnasieskolans ekonomiprogram.

Program och inriktningar på gymnasiet behöver regelbundet ses över och justeras. Det handlar dels om att anpassa utbildningarna utifrån elevernas val, och dels att möta efterfrågan på arbetsmarknaden.

För att handelsbranschen ska få bättre möjligheter att klara sin kompetensförsörjning har regeringen tidigare gett Skolverket i uppdrag att utveckla handels- och administrationsprogrammet. Nu tar regeringen nästa steg med en försöksverksamhet där elever på ekonomiprogrammet kan få möjlighet att läsa vissa yrkeskurser mot handelsområdet. Skolverket får i uppdrag att föreslå försöksverksamheten.

– Vi har lyssnat till fack och arbetsgivare. Den nya försöksverksamheten är ett steg i att möta handelsbranschens framtida kompetensbehov, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

De första eleverna planeras kunna läsa den nya inriktningen hösten 2021.