Framtidstron bland butikerna ökar i september. Medan optimismen bland e-handlarna går åt motsatt håll och minskar. Framtidsförväntningarna är dock fortsatt högre bland e-handlarna.

– Efter en sommar som varit tuff för många butiker kan handlarna se fram emot en starkare försäljningsperiod som kulminerar i den så viktiga julhandeln. I den stenhårda internationella konkurrens som råder vore en stark höstförsäljning välbehövlig för många butiker, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Utsikterna hos näthandlarna blev däremot något dystrare i september och framtidsindikatorn för e-handeln stannar på 105,8 efter ett tapp på 2,5 enheter. Tron på den framtida försäljningen fortsätter samtidigt att växa från redan höga nivåer, medan tron på både lönsamheten och antalet anställda minskar bland e-handlare.

– Tillväxten i handeln sker främst på nätet, vilket gör att framtidstron är högre bland e-handlarna. Samtidigt som möjligheterna på nätet är enorma gör den hårda konkurrensen att prispressen är hård. Att få till en lönsam e-handel är en utmaning för många handlare, säger Johan Davidson.