De unga som i höst kommit in på utbildningar till lärare, officerare och präster kommer att ha lätt att få jobb om fem år, visar Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad för akademiker. Tuffare blir det för kommunikatörer och hälsovetare.

– Vi vill bidra till med fakta för ett av de viktigaste valen du gör i livet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Varje år publicerar Saco rapporten Framtidsutsikter, som är en prognos över arbetsmarknaden för högskoleutbildade i framtiden.

För den som siktar på en yrkeskarriär i välfärdssektorn ser det bra ut. Lärare, apotekare och fysioterapeuter är några av de grupper som kommer att vara eftertraktade enligt prognosen. Även blivande präster och officerare har en ljus framtid.

Svårare blir det för till exempel kommunikatörer, hälsovetare och biologer.

– Kommuner och regioner behöver rekrytera stort de kommande åren. Det är därför låg konkurrens om jobben inom många välfärdsyrken, säger Christian Lövgren, ansvarig för Framtidsutsikter.

För den stora gruppen akademiker väntar en arbetsmarknad i balans, vilket är det mest eftersträvansvärda. Då har nyexaminerade studenter goda möjligheter till jobb samtidigt som arbetsgivarna kan rekrytera den personal de behöver.
Framtidsutsikter är en prognos av arbetsmarknaden för 66 akademikeryrken och bygger på en unik bedömning som Sacoförbunden gör av arbetsmarknadsläget på fem års sikt.

Arbetsmarknaden för nyexaminerade akademiker år 2022

Stor konkurrens om jobben

Beteendevetare

Biolog
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturmiljöyrken
Samhällsvetare

Liten konkurrens om jobben

Apotekare
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsterapeut
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Diakon
Djursjukskötare
Fysioterapeut
Inredningsarkitekt
It- och datautbildad
Kemist
Lärare i årskurs F–3 och årskurs 4–6
Matematiker och statistiker
Officer
Optiker
Planeringsarkitekt
Präst
Receptarie
Skolledare
Socionom
Speciallärare och specialpedagog
Studie- och yrkesvägledare
Tandhygienist
Yrkeslärare i gymnasieskolan
Ämneslärare årskurs 7-9 och i gymnasieskolan

Balans

Agronom och lantmästare
Arkitekt (byggnadsverk)
Bibliotekarie
Biomedicinare
Brandingenjör
Civilekonom och ekonom
Civilingenjör
Dietist och nutritionist
Fysiker och sjukhusfysiker
Geovetare och naturgeograf
Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör
Högskoleingenjör
Jurist
Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare
Kiropraktor
Landskapsarkitekt
Logoped
Läkare
Miljöutbildad
Personalvetare
Psykolog
Systemvetare
Tandläkare
Veterinär