Regeringen har beslutat att tillsätta Stig Svensson för att granska vinster, kostnadsutveckling på assistansmarknad. Per år kostar assistentersättningen 30 miljarder.

- Möjligheten för personer med rätt till assistans att själva välja anordnare är viktig och de allra flesta av dessa företag är seriösa och gör ett mycket bra jobb. Jag tycker dock att privatiseringen genomförts med för stor naivitet, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik.

Åsa Regnérs uppdrag till utredaren är att analysera skillnaden mellan uppskattad och identifierad brottslighet och brott som leder till lagföring.

• De senaste tio åren har kostnaderna för den statliga assistansersättningen ökat med ca 13 miljarder.

• Den statliga assistansersättningen kostar 30 miljarder per år.

• Assistansmarknaden har gått från att domineras av offentliga utförare till en marknad dominerad av kommersiella välfärdsföretag.

• Sedan 2002 har andelen privata anordnare ökat från 18 procent till 66 procent.

• Det finns cirka 1000 bolag i en sektor med knappt 16 000 brukare.
Detta är siffror att ta på allvar.

Ministern pekar på att den personliga assistansen utnyttjas genom överutnyttjande och ren kriminalitet.

En rapport från Finansinspektionen har visat att brottsligt utnyttjande av assistansersättningen finansierat terrorresor.