Var femte kommentar om lokala förtroendevalda innehöll hat, hot och kränkningar, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), analyserat hur hat och hot mot sex kommunstyrelseordföranden har sett ut i några olika svenska digitala miljöer i form av diskussionsforum och alternativa medier med tillhörande kommentarsfält.

FOI konstaterar att 20 procent av kommentarerna var av kränkande slag under den innevarande mandatperioden. De kränkande kommenterarna består av direkta personangrepp och handlar sällan om den politiska sakfrågan. Hat förekommer betydligt oftare än direkta hot.

– Förtroendevaldas insatser ska givetvis kunna debatteras och kommenteras. Personangrepp och hat- eller hotfulla kommentarer är dock helt oacceptabelt och utgör dessutom ett hot mot vårt demokratiska system. Hat och hot kan helt enkelt göra att en person undviker att ta svåra, men nödvändiga beslut eller till och med väljer att avstå sitt politiska uppdrag, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

De tre kvinnliga kommunpolitikerna i studien har utsätts för fler kränkande och mer elaka kommentarer än de tre manliga kommunpolitikerna. Det är dessutom enbart kvinnorna som har utsatts för kommentarer som anspelar på sexualitet.

SKL genomför, i samarbete med regeringen, insatser för att stödja kommuner, landsting och regioner i arbetet med hat och hot mot förtroendevalda.

Under året ska SKL utbilda förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner, utveckla fördjupad kunskap och metoder för riskanalyser kring hot, hat och våld. Därutöver fortsätter förbundet att påtala att en hårdare lagstiftning måste till kring angrepp mot politiker och det demokratiska systemet.